mountainbike.be
26/01/2016

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, waaronder de merken, logo's, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Decoprint bv of vallen onder het eigendomsrecht van derden waarmee Decoprint bv een overeenkomst heeft afgesloten.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden aangemerkt als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Decoprint bv doet alles wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen bij het verstrekken van informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Decoprint bv de grootst mogelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt verholpen.

Decoprint bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. De sitemanager moet worden geraadpleegd als de gebruiker eventuele onjuistheden in de informatie heeft vastgesteld.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan worden aangepast, gewijzigd, uitgebreid of verwijderd ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving. Decoprint bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan niet verantwoordelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die als gevolg van de toegang tot de site(s) zijn ontstaan.

In geen enkel geval kan Decoprint bv aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, bijzondere of andere wijze, ten opzichte van iedereen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, maar niet beperkt tot, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of indirect verwijzen naar deze. Het plaatsen van links op deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud daarvan. Decoprint bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze site valt onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

Privacybeleid

Decoprint bv is van mening dat uw privacy belangrijk is. Terwijl de meeste van de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat de gebruiker persoonlijke informatie dient te geven, kan de gebruiker worden gevraagd om enkele persoonlijke gegevens. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om een ​​betere service te garanderen. (Bijvoorbeeld voor onze klant database, om gebruikers op de hoogte van onze activiteiten te houden, enz.). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de doeleinden van direct marketing. In dit verband dient de gebruiker contact op te nemen met Decoprint bv, Remparden 1, 0204 - 9700 Oudenaarde (België) of via info@mountainbike.be. Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien dit zou gebeuren, wordt u vooraf op de hoogte gebracht).

In overeenstemming met de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op het onderzoeken en corrigeren van zijn / haar persoonlijke gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart), kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen aan Decoprint bv, Remparden 1, 0204 - 9700 Oudenaarde (België) of via privacy@mountainbike.be. U ontvangt dan gratis een schriftelijke verklaring van uw persoonlijke gegevens. Indien nodig kan u ook vragen om onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens worden aangepast.

De Bikegate community laat u ook toe al uw persoonlijke gegevens op eenvoudige wijze online te verifiëren, aan te passen of te verwijderen.

Decoprint bv behoudt het recht om informatie te verzamelen van niet-persoonlijke, anonieme of geaggregeerde gegevens zoals het type browser, IP-adres of het besturingssysteem welke gebruikt werd of de domeinnaam van de website die volgens u van en naar onze website wordt afgeleid. Dit zorgt voor een optimale effectiviteit van onze website voor alle gebruikers ongeacht zij lid zijn van het Bikegate Network.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Dit is alleen om ervoor te zorgen dat onze site is afgestemd op de behoeften van de gebruikers die terugkeren naar onze website. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. U kan in uw browser deze cookies uit schakelen of instellen dat u een waarschuwing ontvangt telkens wanneer er een cookie is geïnstalleerd of de cookies verwijderd van uw harde schijf. Voor deze instellingen dient u zich te wenden tot de helpfunctie van uw internetbrowser.

 

Informatie Bikegate

Decoprint bv
Remparden 1, 0204
9700 Oudenaarde

Telefoon: +32 (0) 475 54 30 90
Mail: peter@mountainbike.be

BTW: BE 0439.315.770

Linkpartner

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren.

Cookies vertellen ons niet wie je bent.

Wil je meer weten over cookies, lees dan onze cookie policy