mountainbike.be
27/01/2016
Events

Selectiecriteria Olympische Spelen Rio 2016

Vraagt u zich ook af hoe een Kevin Van Hoovels, Séba Carabin, Ruben Scheire, Bart De Vocht, Jeff Luyten, Jens Schuermans, Didier Bats en Githa Michiels een ticket voor deelname aan de Spelen van Rio kunnen bemachtigen? Onderstaand de criteria die zowel de UCI als de KBWB vastgelegd hebben.
Selectiecriteria Olympische Spelen Rio 2016
© OS Rio 2016

Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Rio 2016 moet een atleet voldoen aan de internationale criteria opgesteld door de UCI. In de praktijk is het de Olympische landenranking die bepaalt hoeveel renners een land mag afvaardigen naar de Spelen. De atleten behalen een quotaplaats voor hun Nationaal Olympisch Comité (NOC) voor deelname aan de Olympische Spelen.

Selectieprocedure
Wat de KBWB betreft stelt de bond minimaal een deelname aan het WK tot vereiste. Vervolgens wordt de selectie gemaakt op basis van behaalde resultaten op het WK, EK en de WB-wedstrijden tijdens de seizoenen 2015 en 2016, Op basis van resultaten in andere internationale wedstrijden die aantonen dat een selectie gerechtvaardigd is kan de bondscoach eveneens een renner voordragen.


Vervolgens maakt Rudi De Bie, volledig onafhankelijk en in eer en geweten, zijn selectie. Hij kan hierbij geen rekening houden met de vleugel waar hij op de loonlijst staat of het eventuele statuut van de ene of andere kandidaat.


Deze selectie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van de STC op 6 juni 2016. In geval van betwisting is alleen het dagelijks bestuur van de KBWB bevoegd. De selectie moet eveneens goedgekeurd worden door het dagelijks bestuur van de KBWB. Ten slotte wordt de definitieve selectie voor deelname aan de OS bepaald door het BOIC.

Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen zijn voor het al of niet erkennen van een prestatie:
- de geloofwaardigheid van een resultaat

- de omstandigheden waarin de prestaties behaald werden
- bij het behalen van een bepaalde plaats op een Europees kampioenschap, een wereldkampioenschap of een internationale wedstrijd zal tevens rekening gehouden worden met de grootte en de kwaliteit van het deelnemersveld


Alle atleten moeten instemmen met de voorschriften van het Olympisch Charter op dat ogenblik van kracht en alleen deze atleten die het Olympisch Charter hebben onderschreven, mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.

Een selectie kan tot op het laatste ogenblik, zelfs op de plaats van de Spelen zelf, herzien worden. Dit kan o.a. gebeuren indien een atleet weigert zich aan een bepaalde controle te onderwerpen of een inbreuk pleegt op de overeenkomst BOIC-atleet die hij met het BOIC heeft onderschreven. Deze opsomming is echter niet limitatief.


De beslissing een atleet uit de selectie te weren mag slechts worden genomen nadat deze de mogelijkheid heeft gehad te worden gehoord. De atleet kan zich op dat ogenblik laten bijstaan. Wanneer de atleet geen gevolg geeft aan de uitnodiging mag de beslissing in zijn afwezigheid worden genomen. De lijsten worden indien nodig aangepast.
 

Opmerkingen
- Alleen prestaties gelukt tijdens officiële competities van erkend niveau worden in aanmerking genomen.

- In geen geval kan een prestatie die geleverd wordt na het afsluiten van de officiële inschrijvingsdatum aanleiding geven tot selectie.
- Selectienormen en -criteria liggen niet noodzakelijk vast in de tijd. In geval van duidelijke evolutie (zowel positief als negatief) in een bepaalde sportdiscipline, kunnen zij herzien worden.
- De KBWB behoudt zich het recht voor om in functie van de omstandigheden af te wijken van de selectiecriteria, mits gemotiveerde beslissing.


Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen zijn voor de definitieve selectie van de atleet:
- de fysieke, conditionele en medische toestand van de atleet
- de morele kwaliteiten en de fair-play van de atleet
- ploegen: het uitvallen van één of meerdere elementen kan tot gevolg hebben dat de selectie niet bekrachtigd wordt, indien geoordeeld wordt dat door de vervanging het niveau te veel verzwakt.

Auteur: Kenneth Droeshoudt
tags Rio 2016 OS Selectiecriteria
Linkpartner

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren.

Cookies vertellen ons niet wie je bent.

Wil je meer weten over cookies, lees dan onze cookie policy