mountainbike.be
07/06/2019
Algemeen

40 jaar later = dezelfde problematiek!

De storm is gaan liggen, maar wat een heisa! E-bikes worden 'opgefokt' zodat zij snelheden halen die merkelijk hoger liggen dan de toegelaten aanduidingen op hun fietscomputer. Vooral e-bikes gelimiteerd tot 25 km/uur zijn in trek: hun relatief lagere aankoopprijs (1.200 - 3.000€) in vergelijking met de veel duurdere speed pedelec (2.800€ - 8.000€) zal hieraan niet vreemd zijn. Zo blijkt uit een undercoveronderzoek van VRT dat 5 op de 6 geraadpleegde vakhandelaren meegaan in het verhaal.
Vroeger prutsten wij aan onze brommertjes, nu aan onze e-bikes
© Stockphoto
Optimalisatie app's kunnen e-bikes ook veiliger maken voor senioren
© Stockphoto
Alle belangrijke mobiliteitsactoren kwamen in de media uitgebreid aan bod om hun visie te delen: Vias Institute, Traxio, zelfs ministers werden opgevoerd.

Bedrog en gemakkelijk geld verdienen

Bedrog (vanuit het oogpunt van de fietser) en o.a. makkelijk geld verdienen of financiële noodzaak (vanuit het oogpunt van fietshandelaar), gekoppeld aan bijwijlen loyale klantvriendelijkheid, zijn de drijfveren achter deze ge(mis)bruiken.

Het doet mij denken aan 40 jaar geleden: wie van zijn ouders een brommer kreeg, bij voorkeur type Puch of Dax, wist dat de snelheid gelimiteerd was tot 40 km/uur. Mits wat technische motorvaardigheden, maar ook met de hulp van de plaatselijke dealer/hersteller, kon de snelheid in een no-time opgevoerd worden tot 55-60 km/uur. Controles waren er amper tenzij je bromfiets op de politionele 'rollen' werd geplaatst om de topsnelheid hieruit af te leiden. Wie als minderjarige had gezondigd, kon het komen uitleggen op de politierechtbank, geflankeerd door zijn verontwaardigde ouders. Deugnieterij ten top.

Wat met de verzekering?

Vandaag zijn de overtreders volwassenen die bewust handelen veelal uit economisch voordeliger oogpunt.
Niet alleen stellen deze fietsers zich bloot aan een mogelijke strafrechtelijke vervolging, maar vooral komen zij in een verzekeringstechnisch kwetsbare positie terecht. Zij moeten zich inderdaad realiseren dat bij een gebeurlijk ongeval, en in zoverre de opdrijving kan aangetoond worden (minister De Crem maakt zich hiervoor sterk en zou beschikken over technologische snufjes, al wordt dit dan weer volmondig tegengesproken door andere beleidsmakers en politiediensten), de financiële gevolgen groot kunnen zijn, zeg maar catastrofaal:  de recuperatie van de eigen schade wordt problematisch, nog problematischer deze van de gebeurlijke schadelijdende tegenpartij.
Kortom, opfokken = niet overwegen, niet vragen, niet doen!

Ook aan alle vak(fiets)handelaars deze dwingende boodschap: niet doen!
Zij kunnen mede-aansprakelijk gesteld worden door hun foutieve handeling. Aan de door Vivocyclo aan 120 vakhandelaren gelanceerde oproep (om een charter van weigering tot opdrijving te ondertekenen), werd door 90 van hen positief gevolg gegeven. Zij zullen de chip in de motor niet meer bewerken. 

Optimalisatie applicaties kunnen e-bike voor senioren veiliger maken

Maar wat met de op de markt beschikbare apps, die niet alleen de snelheid opdrijven maar ook trekkracht, acceleratie e.d. meer kunnen sturen, applicaties die in dit laatste geval dan weer de veiligheid van de gebruikers kunnen verhogen (zo zou de basissnelheid aan een gelijkmatig rustig tempo kunnen ingesteld worden, een voordeel voor de vele 'oudere' gebruikers). M.a.w. een gepersonaliseerde veiligheidsmodus. Hiertegen lijkt geen bezwaar.
Interessant wordt het als beide functies in dezelfde modus, lees app, worden aangeboden. Hoe moet de fietshandelaar dan reageren? (nb, de app zou enkel via de officiële kanalen aangeboden worden)

Het antwoord ligt wellicht bij het geformuleerde voorstel van Traxio, de koepelorganisatie voor fietshandelaars, om "het Velo Pro-kwaliteitslabel te herformuleren met hierin een duidelijke verwijzing dat de snelheid van e-bikes niet mag opgedreven worden", die ook de gecombineerde app kan gehanteerd worden (uiteraard zullen zeer duidelijke clausules geformuleerd moeten worden).

Mountainbike.be & Fietsongeval.be infosessies 

Wie over dit alles meer wil te weten komen, kan binnenkort terecht op gratis infosessies die Mountainbike.be in samenwerking met Fietsongeval.be zullen aanbieden.
Ook de toekomst van veldtoertochten, die met de komst van e-mountainbikes worden geconfronteerd, zullen ook uitvoerig besproken worden.
Wie stout wil doen, zijn e-mountainbike opdrijft, dreigt ook het statuut van ‘zwakke weggebruiker’ te verliezen. Een onderwerp dat iedere fietser zal interesseren...Heb jij een juridische vraag omtrent uw fietsongeval: Fietsongeval.be
of stuur uw vraag naar Fietsongeval.be
Auteur: Peter Deconinck
Bron: Fietsongeval.be
tags e-bike E-bikes ebike fietsongevallen fietsongeval.be opfokken
Linkpartner

Deze site maakt gebruik van cookies om de site optimaal te laten werken.

Cookies zijn kleine bestanden die gebruikt worden om de instellingen van deze site te bewaren.

Cookies vertellen ons niet wie je bent.

Wil je meer weten over cookies, lees dan onze cookie policy